Mindfulness for børn

At lære kunsten at leve, ser jeg som den største gave vi kan give vores børn.

– at fornemme sig selv og hinanden

– at skelne mellem egne og andres behov

– at sige til og fra på en konstruktiv måde

– at rumme alle de følelser der opstår ved det at være menneske

– at være med det som er uden at blive identificeret med ens tanker og emotioner

Egenskaber som udvikler empatiske og ansvarlige børn med respekt for hinanden.

Det forudsætter at vi har en god kontakt til vores krop ikke blot ved at være fysisk aktiv, men samtidig ved at være opmærksom på kroppens indre og dybere fornemmelser.

Vi vil lave yoga-inspirerede øvelser, sanse kroppen, lytte til forskellige meditative lyde og være opmærksomme på hinanden.

Jeg underviser børn og voksne. Det kan være i daginstitutioner, døgninstitutioner, på skoler eller et hvilket som helst andet sted.

Særligt til mødregrupper tilbyder jeg et mindfult og afstressende space med syngeskåle, der hvor I mødes.

Kontakt mig for at høre nærmere 🙂

Mindfulness for børn og voksne – Ingen ny dato pt.

Sammen vil vi skabe en stille og legende stund, hvor I får mulighed for at stoppe op i hverdagens stress og vante rammer og opleve nye måder at være sammen på.

Vi vil gennem sanserne styrke vores evne til at være mindful, særligt gennem høre- og følesansen ved hjælp af lyde og vibrationer fra syngeskåle og andre meditative instrumenter samt gennem bevægelse af kroppen.

Du vil sammen med dit barn give og evt. modtage klangmassage, hvor syngeskåle bliver placeret på kroppen. Klangmassage har en afspændende effekt og beroliger nervesystemet.

En sjov og stille stund, hvor der skabes rum til nærvær og dermed grobund for at styrke tilknytningen og samhørigheden i mellem jer.

Pris og tilmelding: 175kr. for 1 barn og 1 voksen
(Der er plads til 8 børn i følge med en voksen)
Efter bekræftigelse af tilmelding på SMS 42761122 eller mail mayayaschubert@gmail.com
Indbetales beløbet på reg. nr. 2445 konto nr. 0749486090

OBS! Tilmelding er bindende ved betaling, men du må gerne give pladsen videre til en anden, blot jeg får besked.